Stručné dějiny obce Popkovice

Obec Popkovice leží na křižovatce cest Pardubice-Přelouč a Svítkov-Čepí. Jejím nejstarším známým držitelem byl Bohuněk z Popkovic, který se v roce 1440  účastnil čáslavského sněmu.
Ve druhé polovině 15. století byly Popkovice spojeny s blízkým statkem Krchlebským.

Obecní studna

4.února 1933 nájemníci bytů v obecním domě si stěžovali, že v obecní studni, která jest po levé straně západního vchodu do obecního domu, jest špatná a zapáchající voda.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo se vykopati studni novou, na jižní straně a pověřilo prací tou člena obecní rady pana Václava Zamastila, jemuž se povoluje k účelu tomuto dle obecního rozpočtu 500Kč.Již na začátku prací bylo zjevno, že povolená částka daleko nestačí. Terén byl vlhký a vrchní vrstvy vykopávky se sesouvali.Bylo nutno zakoupiti fošny na ošalování.