Historická mapa z roku 1824

Zájmová část katastru Popkovic na Císařských povinných otiscích stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843), zdroj: ČÚZK
histmapa3

Napsat komentář