Obecní Dům

Dne 22. února 1928 usnáší se obecní zastupitelsvo na stavbě obecního domu, na stavební parcele  čís.kat. 51/2,51/13 dle navrženého a schváleného projektu od p. architekta Karla řepy z Pardubic.


V budově obecního domu bude v přízemí na východní straně školní expositura s kabinetem, předsíní a záchody. Mimo toho bude v přízemí byt pro učitele, obecní úřadovna a 4 místnosti pro nájemníky. V podkroví budou 3 místnosti pro nájemníky.

obecni_urad

Práce nádenická, zednická, betonářská, kovářská a tesařská zadána užším ofertním řízením mezi čtyřmi stavitelskými firmami z Pardubic, nejnižšímu oferentovi firmě „Stavebnímu, výrobnímu a podnikatelskému družstvu v Pardubicích, za  242748.98 Kč. Ostatní práce řemeslné rovněž zadávány ofertním řízením postupně ve schůzích obecního zastupitelstva různým firmám, ponejvíce z Pardubic a Jesničánek. Celkový náklad s postavením obecního domu i se zavážkou a úpravou okolního terénu obnáší 350000 Kč

obecni_urad2

Napsat komentář