Obecní studna

4.února 1933 nájemníci bytů v obecním domě si stěžovali, že v obecní studni, která jest po levé straně západního vchodu do obecního domu, jest špatná a zapáchající voda.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo se vykopati studni novou, na jižní straně a pověřilo prací tou člena obecní rady pana Václava Zamastila, jemuž se povoluje k účelu tomuto dle obecního rozpočtu 500Kč.Již na začátku prací bylo zjevno, že povolená částka daleko nestačí. Terén byl vlhký a vrchní vrstvy vykopávky se sesouvali.Bylo nutno zakoupiti fošny na ošalování.

 

studna

Na čerpání vody ruční pumpa nestačila a vypůjčila se pumpa motorová od firmy Dvořák z Pardubic, jež byla poháněna benzinovým motorem, ale při dalším prohlubování ani ta nestačila a vypůjčena pumpa ještě jedna, která byla poháněna elektrickým motorem a jež pracovala nepřetržitě ve dne i v noci, aby stačila zdolati nával povrchních pramenů.
Dosaženo již hloubky 9 m, ale očekávaný spodní pramen ,na němž se dle údaje proutkaře studna začala kopati, se neukazoval, ač náklad s tím spojený stoupal již do mnoha tisíců Kč. Z těchto důvodů další prohlubování zaraženo, položeny betonové obrubně a práce dokončeny. Po zaplacení všech účtů řemeslníkům a dělníkům, účtu za vypůjčení pump a motorů, za provisorní elektrické připojení, za benzin, elektrický proud, za prkna, hřebíky a jiné drobnosti, shledáno, že celkový náklad byl (údaj bohužel chybí)

Napsat komentář