Pardubice 6 – Občané pro obvod bez korupce

V našem obvodu vznikla nová watchdogová aktivita. Sdružení se zaměřuje na aktivní kontrolu postupů zastupitelstva a rady městského obvodu Pardubice 6, a sleduje rozhodování orgánů přenesené působnosti a všech dalších institucí, ve kterých by mohlo docházet k nekompetentnímu rozhodování nebo dokonce ke zneužívání pravomocí při správě veřejných záležitostí.

Souhrnně se tyto aktivity nazývají anglickým termínem watch-dog, který odkazuje na roli občanské společnosti při kontrole dodržování demokratických principů.

www.pardubice6.cz

 

Napsat komentář