Stromy v ulici U Bylanky

S laskavým svolením autora zde zveřejňujeme článek ze serveru www.pardubice6.cz

 

V aktuálním čísle Pardubické šestky se objevil článek od paní Kubíkové, referentky ÚMO Pardubice VI. Nedá mi to a musím na něj reagovat. Na jednu stranu jsem rád, že tato paní ve svém článku citovala paní Marii Hruškovou, což svědčí zejména o jejím kladném vztahu k přírodě a ke stromům, na druhou stranu velmi lituji, že paní Kubíková nebyla na úřadě v době kdy se jednalo o vykácení stromů na Popkovické straně ulice u Bylanky. Protože tam také byla alej ořechů a ovocných stromů, která také dávala pocestným stín, a plody, ptactvu přístřeší, stavěla se do cesty větru a dotvářela malebný charakter ulice.

Bohužel však pro alej, přišel starosta Králíček, a protože se domníval, že mimo jiné je i zdatným dendrologem, nehleděl na petici a žádosti občanů a přikázal stromy skácet. Z důvodů o kterých můžeme pouze spekulovat byly všechny stromy do jednoho vykáceny.

A tak lituji, že jste v té době nebyla na úřadě, protože pak by se možná podařilo zachránit krásné stromy které byly mnohem starší než sám starosta a bezpochyby také měly během svého života mnohem větší přínos pro Popkovice než starosta Králíček.

Nakonec ještě tomu všemu nasadilo korunu povodí Labe, které nechalo vykácet všechny náletové křoviny a stromy v korytu říčky Bylanky a veškerý biotop nadobro zničilo.

Když mluvím s lidmi procházejícími naší ulicí toto kácecí běsnění starosty se jim pramálo zamlouvá a vesměs litují ulice, ale i zátiší v ohbí řeky Bylanky které bylo domovém mnoha druhů ptactva. I dokonce projektant a stavbyvedoucí rekonstrukce této ulice vyjádřili nepochopení pro tento krok, a tvrdí, že stromy mohly klidně zůstat.

Chápu, že už tím nic nespravím a budeme muset počkat dalších 30 let než vyrostou nově vysazené sakury, které ani zdaleka nenahradí majestátnost 12 metrových ořešáků které mohli plnit svoji estetickou a ekologickou funkci, a tak jako lípy na Svítkovské straně ulice, těšit další generace.

 

Autor: Jiří Orlík

Napsat komentář