Ustavující zasedání zastupitelstva 3. Listopadu 2014

V pondělí 3. listopadu 2014 od 18:00 hodin v Penzionu Fajn ve Svítkově proběhne ustavující schůze a bude zvolen startosta našeho obvodu.

 

Navržený program:
I.  Zahájení a určení předsedajícího
II.  Složení slibu člena Zastupitelstva MO Pardubice VI
III.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
IV.  Schválení programu zasedání:
1.  Jednací řád ZMO Pardubice VI
2.  Volební řád ZMO Pardubice VI
3.  Ustavení volební komise
4.  Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady
a) určení počtu členů RMO Pardubice VI
b) určení počtu místostarostů
c) určení funkcí, které budou členové ZMO Pardubice VI vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění
d) volba starosty MO Pardubice VI
e) volba místostarosty (místostarostů) MO Pardubice VI
f) volba dalších členů Rady MO Pardubice VI
5.  Zřízení  finančního  a  kontrolního  výboru,  určení  počtu  členů
finančního a kontrolního výboru
a) volba předsedy finančního výboru
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba členů kontrolního výboru

Napsat komentář