Vítejte v Popkovicích

Naše obec se nachází poblíž města Pardubice a zároveň spadá pod jednou z jeho městských částí Pardubice 6. Počet registrovaných trvale žijících obyvatel v naší obci je 432 ke dni 1.1.2013

 

Zvětšit mapu

 

Jejím nejstarším známým držitelem byl Bohuněk z Popkovic, který se v roce 1440  účastnil čáslavského sněmu.
Ve druhé polovině 15. století byly Popkovice spojeny s blízkým statkem Krchlebským.

 

V roce 1472 prodal Jan Žák z Krchleb své dědictví,v němž byl zahrnut i dvůr kmetcí v Popkovicích Janu a Jiřímu Ohništským Z Ohníštska za 1400 kop gr. č. Oba bratři pak prodali toto své dědıctví v roce l502 obci Chrudimské.

Ve druhé polovině 16. Století jsou již Popkovice odděleny od zboží Krchlebského. V roce 1544 bratři Oprašalové ze Zher prodali Popkovice – celou ves,dvůr kmetcí s  polužím a zboží v Habřince své dědictví po Václavu Oprašalovi ze Zher obci Chrudimské za 390 kop gr. č.

Napsat komentář